Gebruikersovereenkomst

 • Plezier.net is een socialenetwerkdienst die leden een omgeving biedt om te bloggen, nieuws te delen, opmerkingen en discussies te voeren.

 

 • De gebruiker wordt geacht deze Overeenkomst te hebben aanvaard als lid van Plezier.net of door plezier.net te bezoeken.

 

 • Bij een bezoek aan Plezier.net stemt de Gebruiker ermee in zich te houden aan alle andere door Plezier.net gepubliceerde en te publiceren gebruiksvoorwaarden. anders; alle burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid berust bij de Gebruiker.

 

 • Om de gebruiker in staat te stellen inhoud aan Plezier.net toe te voegen, commentaar te geven op de inhoud, andere leden te volgen, bepaalde inhoud aan favorieten toe te voegen, te chatten met andere leden, door het lidmaatschapsformulier in te vullen op de sayf Login ”link op de Startpagina, het e-mailadres, gebruikersnaam, achternaam, achternaam U moet lid zijn van Plezier.net door uw wachtwoord en andere aan te vragen gegevens in te voeren of in te loggen met uw Facebook-account. De inhoud is volledig gratis te lezen en vereist geen lidmaatschap. Maar als u inhoud en commentaar wilt maken. Lidmaatschap is verplicht.

 

 • Uw account mag geen illegale profielfoto, profielnaam of profielbeschrijving bevatten. Inhoud en aandelen op dezelfde manier toegevoegd. Er kan geen aanstootgevende gebruikersnaam worden gemaakt door zich voor te doen als iemand anders, een naam van een van beide personen zonder toestemming te gebruiken of mensen uit te dagen. Indien gedetecteerd. Je lidmaatschap wordt beëindigd.

 

 • De gebruiker is verplicht om correcte en volledige informatie te verstrekken voor het lidmaatschapsaccount en deze informatie actueel te houden.

 

 • Als de gebruiker zich op de Plezier.net Site abonneert met een Facebook-account, wordt deze geacht toegang te geven tot de informatie in het Facebook-profiel van Plezier.net en aan de gebruiker te worden doorgegeven terwijl deze door Facebook wordt geregistreerd in lijn met de diensten die worden aangeboden door Plezier.net. De gebruiker kan instellen welke informatie toegankelijk is voor Plezier.net in de privacy-instellingen in zijn Facebook-account.

 

 • De gebruiker kan het lidmaatschapsaccount dat is geregistreerd bij Plezier.net sluiten door op de knop Mijn lidmaatschap verwijderen te klikken in de profielinstellingen. Het lidmaatschapsaccount kan opnieuw worden geactiveerd nadat het is gesloten.

 

 • De gebruiker aanvaardt dat Plezier.net op elk moment zijn leden om welke reden dan ook kan belonen, zijn lidmaatschap eenzijdig kan beëindigen, het lidmaatschapsaccount tijdelijk of permanent kan beëindigen, de informatie in het lidmaatschapsaccount kan verwijderen en in dat geval kan Plezier.net geen verzoek indienen.

 

 • Op de site van Plezier.net. Passieve lidmaatschappen. Dus 1 jaarrekeningen zonder enige activiteit. Het is permanent verwijderd.

 

 •  Alle rechten op de subdomeinen www.plezier.net, inclusief de accounts van het Plezier.net -domein en de accounts van de leden van Plezier.net, behoren toe aan Plezier.net. Leden hebben geen rechten op subdomeinen waar hun lidmaatschapsaccounts zich bevinden.

 

 • Het is ten strengste verboden om inhoud die leden van het publiek bedreigt, lastig te vallen of te beledigen op Plezier.net of in gebieden met privéberichten die leden storen, te plaatsen en te plaatsen. Leden die handelen in strijd met dit verbod zullen door het sitebeheer van Plezier.net uit het lidmaatschap worden verwijderd nadat hun situatie is onderzocht.

 

 • Inhoud die wordt geüpload naar Plezier.net moet nauwkeurig en actueel zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat alle inhoud die door de Gebruiker aan Plezier.net wordt toegevoegd, geüpload of gecreëerd, ongeacht of deze gedeeld, vertrouwelijk of open is voor alle gebruikers, correct, actueel en voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

 

 • Plezier.net behoudt zich het recht voor om op elk moment inhoud te verwijderen, bewerken, wijzigen of verwijderen zonder kennisgeving aan de Gebruiker die de inhoud heeft geüpload en zonder opgave van reden. Plezier.net en Plezier.net zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die door de gebruiker wordt verstrekt. Plezier.net behoudt zich het recht voor om inhoudspagina’s te verwijderen die in strijd zijn met het beleid en de wetgeving van de site; in een dergelijk geval wordt de Gebruiker geacht geen aanspraak te hebben gemaakt op Plezier.net bij Plezier.net.

 

 • Plezier.net behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen inhoud, e-mail of berichten op geregistreerde pagina’s te weigeren, uit te stellen, uit te stellen of te plaatsen.

 

 • Het is verboden om de inhoud van Plezier.net te gebruiken, na te bootsen, te wijzigen, te verspreiden of op te slaan voor enig ander doel, behalve voor het gebruik van de aangeboden diensten op Plezier.net. De gebruiker mag de inhoud van Plezier.net niet verkopen, exploiteren of anderszins gebruiken voor reclamedoeleinden.

 

 • Alle inhoud gepubliceerd op de site Plezier.net mag niet worden gebruikt of gepubliceerd door derden zonder toestemming van de inhoudseigenaar.

 

 • De gebruiker aanvaardt dat de inhoud die hij / zij op Plezier.net invoert geen lasterlijke, misleidende, pornografische, onethische foto’s, beledigingen, geweld, racisme, discriminatie en illegale elementen bevat die de persoonlijke rechten van derden schaden.

 

 • Leden van de Plezier.net website zijn zelf verantwoordelijk voor alle acties die ze uitvoeren met het lidmaatschapsaccount, alle inhoud die ze uploaden en alle inhoud en acties met betrekking tot het lidmaatschapsaccount, zelfs als hun lidmaatschap eindigt.

 

 • De site Plezier.net besteedt de grootste zorg aan de beveiliging van zijn lidmaatschapsaccounts. De informatie die is opgeslagen in het lidmaatschapsaccount en de beveiliging van het accountwachtwoord vallen echter onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De gebruiker mag nooit informatie over het lidmaatschapsaccount delen met derden. In geval van een situatie in het lidmaatschapsaccount buiten de controle van de Gebruiker, moet Plezier.net onmiddellijk contact opnemen met de sitebeheerder. Elk kwaadaardig gebruik, inclusief het vastleggen van het wachtwoord van het lidmaatschapsaccount van de Gebruiker door derden en het onwettig delen van inhoud door derden, is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker; Alle wettelijke en strafrechtelijke verplichtingen die voortvloeien uit kwaadwillig gebruik behoren toe aan de Gebruiker.

 

 • Plezier.net is in strijd met deze Overeenkomst door de Gebruiker, de informatie die door Plezier.net wordt verstrekt bij het gebruik van of een abonnement op Plezier.net is onjuist of onjuist, misbruik van de diensten die op Plezier.net  of Plezier.net worden aangeboden kan Plezier.net het gebruik ontnemen of zijn lidmaatschap beëindigen zonder opgaaf van reden. In deze gevallen behoudt Plezier.net zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen.

 

 • Alle inhoud op de site van Plezier.net, inclusief foto’s, beschrijving, methode, code, programma, werkontwerp, logo, afbeelding, tekst en alle rechten en gebruiksrechten van de domeinnaam van Plezier.net, subdomeinnamen en alle pagina’s , (Gebruiksrechten op afbeeldingen: afbeeldingen op onze site, gelicentieerd op onze site, hebben een licentie als gelicentieerde afbeelding. Als u wilt, kunnen we de inhoud die u bezit verwijderen, of we kunnen de inhoud als uw eigendom noemen.) Behoort tot de site Plezier.net of om ze te gebruiken door Plezier.net in overeenstemming met de wet. licentie is verkregen. Om deze reden; dergelijke inhoud mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt, gepubliceerd, verwerkt, gereproduceerd of verspreid zonder toestemming van Plezier.net

 

 • Citeren van inhoud op de site van Plezier.net is mogelijk mits het binnen redelijke grenzen blijft en wordt aangehaald en gelinkt aan onze site voor relevante inhoud. In elk geval is het niet mogelijk om de inhoud op Plezier.net te citeren zonder schriftelijke toestemming van Plezier.net, zelfs als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

 

 • De Gebruiker heeft het recht overgedragen aan Plezier.net om alle inhoud die erin is opgenomen te gebruiken, te verspreiden en te delen voor alle inhoud die wordt verstrekt voor publicatie op Plezier.net.

 

 • Gebruikers die lid zijn van Plezier.net. De verantwoordelijkheid voor de inhoud die door onze gebruikers is toegevoegd, ligt bij de gedeelde gebruiker. Als de gebruiker inhoud heeft gedeeld die niet van hem of haar is, neem dan contact met ons op om uw inhoud te verwijderen of ernaar te verwijzen.

 

 • Plezier.net kan de structuur van haar diensten op Plezier.net op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en / of de diensten of bepaalde functies tijdelijk of permanent beëindigen.

 

 • Plezier.net garandeert niet de continuïteit van de inhoud, diensten en alle inhoud en diensten op Plezier.net. Het aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor serviceonderbrekingen.

 

 • Plezier.net en Plezier.net aanvaarden geen verantwoordelijkheid in geval van enig verlies van gegevens dat kan worden veroorzaakt door het defect van de derde partij of organisatie waarvan Plezier.net diensten ontvangt; de gebruiker is verantwoordelijk voor het opnieuw invoeren van de verloren informatie en gegevens. Om deze reden; Het wordt aanbevolen dat de gebruiker zijn of haar eigen voorzorgsmaatregelen neemt om zijn gegevens te beschermen.

 

 • Een deel van de informatie die de gebruiker aan Plezier.net heeft verstrekt, is verplichte informatie (zoals e-mailadressen, IP-informatie), en sommige zijn de informatie die Plezier.net naar keuze van de gebruiker verstrekt of autoriseert op Plezier.net. Plezier.net kan deze informatie zo lang als hij wil bewaren, zelfs als de informatie door u wordt verwijderd, om zijn gebruikers een betere service te bieden. Plezier.net zal echter geen IP-informatie opslaan na de wettelijke periode.

 

 • Plezier.net en Plezier.net, op verzoek van de overheid of wettelijke autoriteiten. Verzendt de informatie van de gebruiker naar de rechtbank of officiële instellingen.

 

 • Gedurende de tijd dat de gebruiker Plezier.net bezoekt, kunnen javascriptcodes of vergelijkbare trackinggegevens op uw computer worden geplaatst om cookies of gebruiksgegevens van de site te analyseren, ook bekend als ols cookie L. Cookies bestaan ​​uit eenvoudige tekstbestanden, bevatten geen identificatie- en privéinformatie, maar bevatten geen dergelijke persoonlijke informatie, sessie-informatie en soortgelijke gegevens worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt om de gebruiker opnieuw te identificeren.

 

 • Plezier.net kan af en toe informatie en links naar websites van derden opnemen in promotionele mailings of advertenties op Plezier.net. Als de Gebruiker andere websites bezoekt door op deze links te klikken, vallen dergelijke sites of hun toepassingen niet onder de controle van Plezier.net, en deze Overeenkomst is alleen van toepassing op https://plezier.net. Plezier.net draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze sites en hun toepassingen.

 

 • De rechtbanken in de regio waar Plezier.net is gevestigd, zijn verantwoordelijk voor de beslechting van eventuele geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van deze Overeenkomst.

 

 • Kennisgevingen die door de partijen aan elkaar moeten worden verzonden, worden verzonden naar het adres en / of e-mailadres van de Gebruiker naar Plezier.net en naar het adres en / of e-mailadres dat door Plezier.net in deze Overeenkomst is opgegeven. In geval van een wijziging van het adres en / of e-mailadres dat de Gebruiker aan Plezier.net heeft meegedeeld, wordt het nieuwe adres en / of e-mailadres schriftelijk meegedeeld aan het e-mailadres van de website van Plezier.net. In geval van een wijziging van het postadres wordt de relevante wijziging aan deze overeenkomst meegedeeld. anders; Kennisgevingen aan het adres en e-mailadres van de gebruiker aan Plezier.net en aan het adres en e-mailadres in deze Overeenkomst hebben alle juridische gevolgen van de toepasselijke kennisgeving.

 

 • De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan andere bepalingen van deze Overeenkomst.

 

 • Het verzuim door de partijen om hun rechten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te oefenen of anderszins te schenden, houdt geenszins afstand van dergelijke rechten in.

 

 • Deze overeenkomst kan zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers worden herzien en bijgewerkt, aangezien nieuwe functies worden toegevoegd aan Plezier.net of nieuwe suggesties worden ontvangen van Plezier.net gebruikers. Het wordt daarom aanbevolen dat de Gebruiker deze Overeenkomst telkens wanneer hij Plezier.net bezoekt, herzien. Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 27.01. 2022.

E-mail: [email protected]

Back to top button