Algemene Voorwaarden

 • Plezier.net is een socialenetwerkdienst die leden een omgeving biedt om te bloggen, nieuws te delen, opmerkingen en discussies te voeren.
 • De gebruiker wordt geacht deze Overeenkomst te hebben aanvaard als lid van Plezier.net of door plezier.net te bezoeken.
 • Bij een bezoek aan Lols.be stemt de Gebruiker ermee in zich te houden aan alle andere door Plezier.net  gepubliceerde en te publiceren gebruiksvoorwaarden. anders; alle burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid berust bij de Gebruiker.
 • Om de gebruiker in staat te stellen inhoud aan Plezier.net toe te voegen, commentaar te geven op de inhoud, andere leden te volgen, bepaalde inhoud aan favorieten toe te voegen, te chatten met andere leden, door het lidmaatschapsformulier in te vullen op de  Login ”link op de Startpagina, het e-mailadres, gebruikersnaam, achternaam, U moet lid zijn van Plezier.net door uw wachtwoord en andere aan te vragen gegevens in te voeren of in te loggen met uw Facebook-account. De inhoud is volledig gratis te lezen en vereist geen lidmaatschap. Maar als u inhoud en commentaar wilt maken,Lidmaatschap is verplicht.
 • Uw account mag geen illegale profielfoto, profielnaam of profielbeschrijving bevatten. Inhoud en aandelen op dezelfde manier toegevoegd. Er kan geen aanstootgevende gebruikersnaam worden gemaakt door zich voor te doen als iemand anders, een naam van een van beide personen zonder toestemming te gebruiken of mensen uit te dagen. Indien gedetecteerd. Je lidmaatschap wordt beëindigd.
 • De gebruiker is verplicht om correcte en volledige informatie te verstrekken voor het lidmaatschapsaccount en deze informatie actueel te houden.
 • Als de gebruiker zich op de Plezier.net Site abonneert met een Facebook-account, wordt deze geacht toegang te geven tot de informatie in het Facebook-profiel van Plezier.net en aan de gebruiker te worden doorgegeven terwijl deze door Facebook wordt geregistreerd in lijn met de diensten die worden aangeboden door Plezier.net De gebruiker kan instellen welke informatie toegankelijk is voor Plezier.net in de privacy-instellingen in zijn Facebook-account.
 • De gebruiker kan het lidmaatschapsaccount dat is geregistreerd bij Lols.be sluiten door op de knop Mijn lidmaatschap verwijderen te klikken in de profielinstellingen. Het lidmaatschapsaccount kan opnieuw worden geactiveerd nadat het is gesloten.
 • De site van Lols.be aanvaardt op geen enkel moment de verantwoordelijkheid dat Plezier.net zijn leden om welke reden dan ook kan belonen, zijn lidmaatschap eenzijdig kan beëindigen, het lidmaatschapsaccount tijdelijk of permanent kan beëindigen, informatie uit het lidmaatschapsaccount kan verwijderen.
 • Passieve lidmaatschappen op de site van Plezier.net Met andere woorden, accounts die 1 jaar lang niet delen of handelen worden permanent verwijderd.
 •  Alle rechten op de subdomeinen www.plezier.net, inclusief de accounts van het Lols.be-domein en de accounts van de leden van Lols.be, behoren toe aan Excellent Media. Leden hebben geen rechten op subdomeinen waar hun lidmaatschapsaccounts zich bevinden.
 • Het is ten strengste verboden om de Gebruikers en hun leden te bedreigen of te beledigen in de gebieden waar privéberichten leden van de Plezier.net site storen. Leden die zich niet aan deze regels houden, worden door de site-administratie van Plezier.net beëindigd nadat hun misdaden zijn vastgesteld.
 • Inhoud die wordt geüpload naar Plezier.net moet nauwkeurig en actueel zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat alle inhoud die door de Gebruiker aan Lols.be wordt toegevoegd, geüpload of gecreëerd, ongeacht of deze gedeeld, vertrouwelijk of open is voor alle gebruikers, correct, actueel en voldoet aan de toepasselijke wetgeving.
 • Plezier.net behoudt zich het recht voor om op elk moment inhoud te verwijderen, bewerken, wijzigen of verwijderen zonder kennisgeving aan de Gebruiker die de inhoud heeft geüpload en zonder opgave van reden. Plezier.net en Excellent Media zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die door de gebruiker wordt verstrekt. Plezier.net behoudt zich het recht voor om inhoudspagina’s te verwijderen die in strijd zijn met het beleid en de wetgeving van de site; in een dergelijk geval wordt de Gebruiker geacht geen aanspraak te hebben gemaakt op Excellent Media bij Plezier.net
 • De site van Plezier.net behoudt zich het recht voor om door gebruikers gegenereerde inhoud, E-mail of berichten zonder enige reden te weigeren, uit te stellen of te plaatsen.
 • Het is verboden om de inhoud van Plezier.net te gebruiken, na te bootsen, te wijzigen, te verspreiden of op te slaan voor enig ander doel, behalve voor het gebruik van de aangeboden diensten op Plezier.net De gebruiker mag de inhoud van Plezier.net niet verkopen, exploiteren of anderszins gebruiken voor reclamedoeleinden.
 • Alle inhoud gepubliceerd op de site Plezier.net mag niet worden gebruikt of gepubliceerd door derden zonder toestemming van de inhoudseigenaar.
 • De gebruiker aanvaardt dat de inhoud die hij / zij op Plezier.net invoert geen lasterlijke, misleidende, pornografische, onethische foto’s, beledigingen, geweld, racisme, discriminatie en illegale elementen bevat die de persoonlijke rechten van derden schaden.
 • Leden van de Plezier.net website zijn zelf verantwoordelijk voor alle acties die ze uitvoeren met het lidmaatschapsaccount, alle inhoud die ze uploaden en alle inhoud en acties met betrekking tot het lidmaatschapsaccount, zelfs als hun lidmaatschap eindigt.
 • Plezier.net Besteedt veel zorg aan de veiligheid van haar lidmaatschapsaccounts. De informatie die is opgeslagen in het lidmaatschapsaccount en de beveiliging van het accountwachtwoord vallen echter onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De gebruiker kan nooit informatie over het lidmaatschapsaccount delen met derden. Als er een situatie is die buiten de controle van de Gebruiker valt in het lidmaatschapsaccount, moet het sitebeheer van Lols.be onmiddellijk worden geïnformeerd. Elk kwaadaardig gebruik, inclusief het opslaan van het wachtwoord van het lidmaatschapsaccount van de Gebruiker door derden en het illegaal delen van inhoud door derden, is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker; Alle wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden die voortvloeien uit kwaadwillig gebruik behoren toe aan de Gebruiker.
 • Plezier.net schendt deze Overeenkomst of Plezier.net abonnement door de Gebruiker. Het betekent misbruik van de diensten die worden aangeboden op de site Plezier.net Als Plezier.net de site detecteert, kan de gebruiker zijn rechten op onze site worden ontnomen of zijn lidmaatschap beëindigen zonder opgaaf van reden. In deze gevallen behoudt Excellent Media zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen.
 • Alle inhoud op de site van Plezier.net, inclusief foto’s, beschrijvingen, recepten, programma, bedrijfsontwerp, logo, afbeelding, tekst en alle rechten en gebruiksrechten van de domeinnaam, subdomeinen en alle pagina’s van Plezier.net kunnen niet zonder toestemming worden genomen. (Gebruiksrechten van de foto’s die op onze site worden gebruikt: Algemene foto’s op onze site zijn afkomstig van de betaalde fotosites onder licentie. In sommige gevallen worden de foto’s die door iedereen worden gebruikt. In dit geval, als de foto’s die op onze site zijn gepubliceerd, van u zijn, kunnen we de inhoud verwijderen of de bron in de foto’s vermelden als u contact met ons opneemt.) Daarom; deze inhoud mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt, gepubliceerd, verwerkt, gereproduceerd of gedistribueerd zonder toestemming van Plezier.net
 • Wanneer de inhoud op onze site Plezier.net door andere sites wordt ontvangen, wordt alleen het startgedeelte van de inhoud gebruikt en is het verplicht om de Bronlink van onze site toe te voegen door de bron van de voortzetting te tonen. In elk geval, zelfs als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, is het niet mogelijk om de inhoud op Plezier.net te citeren zonder de schriftelijke toestemming van het management.
 • Na het inschrijven op onze site, als de gebruiker inhoud wil delen. Eerst wordt de inhoud door de gebruiker gemaakt en voor publicatie naar het sitebeheer gestuurd. Nadat het sitebeheer de inhoud heeft beoordeeld, wordt deze gepubliceerd als deze niet illegaal is. Deze inhoud is gemaakt door gebruikers en naar het management verzonden voor publicatie. Plezier.net gebruiker heeft al zijn deel- en distributierechten overgedragen aan ons management.
 • Plezier.net De verantwoordelijkheid voor de inhoud die door onze gebruikers op de site wordt gedeeld, ligt bij de gebruiker die deze deelt. Als de gebruiker inhoud heeft gedeeld die niet van hem is, en de inhoud is van jou. Om uw inhoud te verwijderen of bronnen toe te voegen aan afbeeldingen die zich daarin bevinden. Contacteer Plezier.net Management.
 • Excellent Media kan de structuur van haar diensten op Plezier.net op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en / of de diensten of bepaalde functies tijdelijk of permanent beëindigen.
 • Excellent Media garandeert niet de continuïteit van de inhoud, diensten en alle inhoud en diensten op Plezier.net Het aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor serviceonderbrekingen.
 • Plezier.net en Excellent Media aanvaarden geen verantwoordelijkheid in geval van enig verlies van gegevens dat kan worden veroorzaakt door het defect van de derde partij of organisatie waarvan Lols.be diensten ontvangt; de gebruiker is verantwoordelijk voor het opnieuw invoeren van de verloren informatie en gegevens. Om deze reden; Het wordt aanbevolen dat de gebruiker zijn of haar eigen voorzorgsmaatregelen neemt om zijn gegevens te beschermen.
 • Een deel van de informatie die de gebruiker aan Plezier.net heeft verstrekt, is verplichte informatie (zoals e-mailadressen, IP-informatie), en sommige zijn de informatie die Lols.be naar keuze van de gebruiker verstrekt of autoriseert op Plezier.net. Plezier.net kan deze informatie zo lang als hij wil bewaren, zelfs als de informatie door u wordt verwijderd, om zijn gebruikers een betere service te bieden. Plezier.net zal echter geen IP-informatie opslaan na de wettelijke periode.
 • Excellent Media en Plezier.net, op verzoek van de overheid of wettelijke autoriteiten. Verzendt de informatie van de gebruiker naar de rechtbank of officiële instellingen.
 • Gedurende de tijd dat de gebruiker Plezier.net bezoekt, kunnen javascriptcodes of vergelijkbare trackinggegevens op uw computer worden geplaatst om cookies te analyseren die Plezier.net cookies of sitegebruiksgegevens worden genoemd. Cookies bestaan uit eenvoudige tekstbestanden, bevatten geen cookies en persoonlijke informatie, sessie-informatie en soortgelijke gegevens worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt om de gebruiker opnieuw te definiëren.
 • Excellent Media kan af en toe informatie en links naar websites van derden opnemen in promotionele mailings of advertenties op Plezier.net Als de Gebruiker andere websites bezoekt door op deze links te klikken, vallen dergelijke sites of hun toepassingen niet onder de controle van Plezier.net, en deze Overeenkomst is alleen van toepassing op https://plezier.net. Plezier.net draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze sites en hun toepassingen.
 • Schending van een van de artikelen in deze Overeenkomst heeft geen invloed op de andere artikelen in de overeenkomst. Volgens de in het contract geschonden regel wordt actie ondernomen tegen de Gebruiker.
 • Deze overeenkomst kan zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers worden herzien en bijgewerkt, aangezien nieuwe functies worden toegevoegd aan Lols.be of nieuwe suggesties worden ontvangen van Plezier.net gebruikers. Het wordt daarom aanbevolen dat de Gebruiker deze Overeenkomst telkens wanneer hij Plezier.net bezoekt, herzien. Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 30.12. 2020.

  Adress: Dinademersstraat 16 3 / B 3630 Belgie E-Mail: info@plezier.net Excellent Media Contact https://www.excellentmedia.be info@excellentmedia.be

Back to top button